Menighetsbladet


Menighetsbladet blir utgitt av menighetsrådene og distribueres til alle hjem i Søgne, Greipstad og Finsland.

Redaksjonen tar gjerne imot saker til bladet. Stoff med bilder prioriteres. Send innholdet på e-post.

 

Retningslinjer for innsending av stoff

  • For å sende inn stoff, skriv som emne i e-posten nummer på utgivelse du ønsker saken i, tittel på sak, samt om saken gjelder Søgne, Greipstad eller Finsland (eksempel på et godt emne i e-posten: Nr. 5 - 2023 Hurra for gullkonfirmantene - Finsland).
  • Legg ved tekst i word-dokument. NB! Bildetekster skrives inn øverst i dette tekstdokumentet. 
  • Bilder leveres som .jpg som vedlegg i samme e-post.
 

Grafisk utforming og trykk
Kai Hansen Trykkeri Kristiansand AS

 

Menighetsbladets arkiv