Råd og utvalg


Menighetenes drift er åpen for innsyn og organisert gjennom råd og utvalg. Menighetsråd og sokneråd er valgte organ, og alle som er medlem i Den norske kirke kan stemme i menighetsrådsvalget fra det året de fyller 15. 

Her er oversikt over råd og utvalg i Finsland og Greipstad. Under det enkelte rådet eller utvalget kan du lese mer om hva som er deres oppgaver, hvilke personer som for tiden er med, og referat som viser hva det arbeides med.